I Ogólnopolski Konkurs Organowego Akompaniamentu Liturgicznego i Muzyki Chóralnej Surrexit Vere

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy,

z wielką radością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Organowego Akompaniamentu Liturgicznego i Muzyki Chóralnej Surrexit Vere we Włocławku, którego organizatorem jest Katedra Muzyki Kościelnej przy Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Kuria Diecezjalna we Włocławku. Surrexit Vere to w zasadzie dwa konkursy muzyki religijnej skupiające nas na najważniejszym okresie liturgicznym kościoła chrześcijańskiego – Zmartwychwstania Pańskiego. Pierwszy z nich to Konkurs Organowego Akompaniamentu Liturgicznego – wyjątkowy w skali kraju, bowiem odnosi się jednocześnie do warsztatu i artyzmu w pracy organisty liturgicznego . Drugi zaś to Konkurs Muzyki Chóralnej skupiający uwagę na chóralnej muzyce religijnej okresu Wielkanocy.

Konkurs Organowego Akompaniamentu Liturgicznego odbędzie się z zakresu akompaniamentu liturgicznego i elementów improwizacji. Zmagania w dwóch kategoriach oceniać będzie Jury złożone z uznanych profesorów, znakomitych muzyków kościelnych i improwizatorów: prof. Bogusław Grabowski (Gdańsk), dr hab. Michał Markuszewski (Warszawa) oraz dr hab. Tomasz Orlow (Katowice). Do udziału zapraszamy słuchaczy i absolwentów diecezjalnych instytucji kształcących organistów, uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia oraz studentów uczelni wyższych. Dla laureatów każdej z kategorii ufundowane zostaną nagrody pieniężne.

Konkurs Muzyki Chóralnej przeznaczony jest dla amatorskich chórów parafialnych, senioralnych, jednorodnych, mieszanych i akademickich. Program konkursowy obejmują wyłącznie kompozycje sakralne. Rywalizację zespołów oceni Jury, w którym zasiadać będą wybitni dyrygenci chóralni: prof. dr hab. Janusz Stanecki (Bydgoszcz), prof. dr hab. Dariusz Dyczewski (Szczecin) oraz prof. dr hab. Włodzimierz Siedlik (Kraków). Na laureatów Grand Prix i Nagród Specjalnych czekają nagrody pieniężne.

Współorganizatorami Konkursu są Diecezjalne Szkoły Muzyki Kościelnej w tym Archidiecezjalna Szkoła Muzyki Kościelnej w Olsztynie.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu, do którego załączamy Kartę zgłoszenia organisty i Kartę zgłoszenia chóru.

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/wydarzenia/surrexit-vere-i-ogolnopolski-konkurs-organowy-akompaniamentu-liturgicznego-i-muzyki-choralnej/

Text

W związku z wciąż zmieniającymi się przepisami prawa, trwa procedura, aby na Wydziale Teologii powstał kierunek studiów TEOLOGIA ZE SPECJALNOŚCIĄ MUZYKA KOŚCIELNA. Wymaga to oczywiście zgody Uczelni jaką jest UWM w Olsztynie. Trwamy w nadziei, że taka decyzja pozostanie podjęta i w roku akademickim 2023/2024 zostanie uruchomiony na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. Ten kierunek stanie się podstawową formą kształcenia posługujących w archidiecezji warmińskiej. O działaniach Archidiecezjalnej Szkoły Muzyki Kościelnej i nowym roku, naborze i kryteriach będziemy informować w czerwcu 2022 roku.